setTimeout(function() { if(typeof initCookieConsent !== 'function') { return; } var cc = initCookieConsent(); SCCconfig.current_lang = 'en-us'; SCCconfig.autoclear_cookies = true; SCCconfig.cookie_name = 'cc_cookie'; SCCconfig.cookie_path = "/", SCCconfig.cookie_expiration = 365, SCCconfig.page_scripts = true, SCCconfig.auto_language = 'document', SCCconfig.onFirstAction = function() { cc.firstAction = true; } , SCCconfig.onAccept = function(cookie) { if (typeof cc.firstAction == 'undefined') { cc.accept(); } } , SCCconfig.onChange = function(cookie, changed_preferences) { console.log('onChange fired ...'); } , cc.run(SCCconfig); cc.autoclearCookies(true); if (typeof $.uniform == 'object') { setTimeout(function() { $.uniform.restore('#cc_div input,#cc_div select'); setTimeout(function() { if (document.querySelectorAll('#cc_div .checker')) { $.uniform.restore('#cc_div input,#cc_div select'); } }, 500) }, 1000); window.addEventListener('resize', function() { $.uniform.restore('#cc_div input,#cc_div select'); }) } }, 1500); function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML();

Indeks: 6.295-623.0

Marka: KARCHER

KARCHER RM 110

Środek zmiękczający wodę

Cena 35,99 zł
check W magazynie
Wszystkie bestsellery

UWAGA  WAŻNA INFORMACJA:

OD DNIA 02.01.2020 FAKUTRA VAT DLA FIRM NA PODSTAWIE PARAGONU TYLKO Z NUMEREM NIP NABYWCY NA WYDRUKU FISKALNYM (NA PARAGONIE)

PROSZĘ ZGŁASZAĆ W MOMENCIE ZAKUPU NIP - BRAK MOŻLIWOŚCI DOPISANIA GO W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE A ZA CZYM IDZIE BRAK MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURYVAT DO PARAGONU.

art. 106b ust. 5 Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług z nia 01.01.2020.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.wera-serwis.pl/sklep obowiazujacy od 25.12.2014r.

 

§1

Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Sklepu jest:

PPUH WERA Elżbieta Popek

z siedziba w  35-603 Rzeszów, ul. Wieniawskiego 5c

NIP: 813-158-12-20

REGON: 691797262

Tel. +48 17 859 51 04

E-mail: [email protected]

Zarejestrowana Przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Regulamin jest integralną cześcią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępnę w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczona w opisie wada fizyczna. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

 

§3

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujacy sposób:

•poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);

•e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

•telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacja o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikacje Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiażace sa informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzace w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujace sie na stronie internetowej Sklepu nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składajac zamówienie składa oferte zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwila potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia (zmiana statusu Zamówienia na Potwierdzone). 

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia bedzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostana zaksiegowane na rachunku bankowym Sklepu. 

7. Klient wyraża zgode na wystawianie i przesyłanie droga elektroniczna, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załacznikami, faktury VAT korygujace z załacznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporzadzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.  

8. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rekojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesiecy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje sie w §6 niniejszego regulaminu.

9. Wiekszość produktów posiada dodatkowo gwarancje producenta/importera. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemna gwarancje, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedure postepowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajduja sie także na stronie opisujacej produkt. 

 

§4

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

•płatność przelewem (przedpłata),

•płatność przelewem elektronicznym,

•płatność przy odbiorze (pobranie). 


2. Ceny przesyłek określone sa w podsumowaniu zamówienia. 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłke.

4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciagu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzajacej złożone zamówienie.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich, lub poczty polskiej.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiedzy złożeniem zamówienia a data zaksiegowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

 

§6

Reklamacje

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umowa Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

PPUH WERA

Ul. Wieniawskiego 5c

35-603  Rzeszów

2. Sklep ustosunkowuje sie do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiaże sie z wysłaniem Klientowi nowego towaru badź usuniecia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

5. Każdy Klient może skorzystać z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejacych ośrodków mediacyjnych przekazywane sa i udostepniane przez Prezesów właściwych Sadów Okregowych. 

6. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rekojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesiecy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje sie w §6 niniejszego regulaminu.

7. Wiekszość produktów posiada dodatkowo gwarancje producenta. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemna gwarancje, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedure postepowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajduja sie także na stronie opisujacej produkt.

§7

Prawo odstapienia od umowy

 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstapienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstapienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doreczenia towaru, oświadczenie o odstapieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załacznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiacy załacznik nr 1 do regulaminu) badź droga mailowa na adres: [email protected]

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstapieniu od umowy na swój koszt.

4. W ciagu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności karta płatnicza zwrot środków jest wykonywany na karte. 

6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Prawo odstapienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

-o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługe za wyraźna zgoda Klienta, który został poinformowany przed rozpoczeciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstapienia od umowy;

-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które moga wystapić przed upływem terminu do odstapienia od umowy;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegajaca szybkiemu zepsuciu lub majaca krótki termin przydatności do użycia;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczetowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-w której przedmiotem świadczenia sa rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozłacznie połaczone z innymi rzeczami;

-w której przedmiotem świadczenia sa napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastapić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiebiorca nie ma kontroli;

-w której Klient wyraźnie żadał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żadał, lub dostarcza rzeczy inne niż cześci zamienne niezbedne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstapienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

-w której przedmiotem świadczenia sa nagrania dźwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

-zawartej w drodze aukcji publicznej;

-świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

-dostarczanie treści cyfrowych, które nie sa zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8

INFORMACJA 

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I.                   Administrator danych osobowych

Elżbieta Popek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WERA” Elżbieta Popek, ul. Henryka Wieniawskiego 5C, 35-603 Rzeszów, NIP: 8131581220, jest administratorem Twoich danych osobowych.

Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pisząc na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WERA” Elżbieta Popek, ul. Henryka Wieniawskiego 5C, 35-603 Rzeszów lub na adres e-mail: [email protected].

 II.      Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 

 1. wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, w tym do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. wykonania wynikających z przepisów prawa obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 4. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 III.     Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracujemy, są to przedsiębiorstwa: informatyczne, świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, świadczące usługi hostingowe, świadczące usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zakupionego towaru, dostarczające towar i usługi zamawiane przez klienta poprzez administratora i dostarczane przez to przedsiębiorstwo bezpośrednio do klienta, świadczące usługi księgowe i rachunkowe, świadczące usługi kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne.

 IV.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych.

V.      Okres przechowywania danych  

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, tj. 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

VI.    Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 

  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 

  1. prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 

  1. ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

  1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WERA” Elżbieta Popek, ul. Henryka Wieniawskiego 5C, 35-603 Rzeszów, NIP: 8131581220 lub na adres e-mail: [email protected].

 

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 VII.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

 

§9

Własność intelektualna
 

1. Zabrania sie wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY