setTimeout(function() { if(typeof initCookieConsent !== 'function') { return; } var cc = initCookieConsent(); SCCconfig.current_lang = 'en-us'; SCCconfig.autoclear_cookies = true; SCCconfig.cookie_name = 'cc_cookie'; SCCconfig.cookie_path = "/", SCCconfig.cookie_expiration = 365, SCCconfig.page_scripts = true, SCCconfig.auto_language = 'document', SCCconfig.onFirstAction = function() { cc.firstAction = true; } , SCCconfig.onAccept = function(cookie) { if (typeof cc.firstAction == 'undefined') { cc.accept(); } } , SCCconfig.onChange = function(cookie, changed_preferences) { console.log('onChange fired ...'); } , cc.run(SCCconfig); cc.autoclearCookies(true); if (typeof $.uniform == 'object') { setTimeout(function() { $.uniform.restore('#cc_div input,#cc_div select'); setTimeout(function() { if (document.querySelectorAll('#cc_div .checker')) { $.uniform.restore('#cc_div input,#cc_div select'); } }, 500) }, 1000); window.addEventListener('resize', function() { $.uniform.restore('#cc_div input,#cc_div select'); }) } }, 1500); function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML();

Indeks: 6.295-623.0

Marka: KARCHER

KARCHER RM 110

Środek zmiękczający wodę

Cena 35,99 zł
check W magazynie
Wszystkie bestsellery

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego www.wera-serwis.pl/sklep oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych w nim zawartej zgodnej z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO

>>>  REGULAMIN   <<<

 

 

Polityka prywatności serwisu www.wera-serwis.pl

 1.      Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.wera-serwis.pl poprzez Serwis.

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – RODO.

 2.      Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Elżbieta Popek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WERA” Elżbieta Popek, ul. Henryka Wieniawskiego 5C, 35-603 Rzeszów, NIP: 8131581220 . Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pisząc na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WERA” Elżbieta Popek, ul. Henryka Wieniawskiego 5C, 35-603 Rzeszów lub adres e-mail: [email protected].

 3.      Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, w tym do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. wykonania wynikających z przepisów prawa obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 4. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4.      Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracujemy, są to przedsiębiorstwa: informatyczne, świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, świadczące usługi hostingowe, świadczące usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zakupionego towaru, świadczące usługi księgowe i rachunkowe, dostarczające towar i usługi zamawiane przez klienta poprzez administratora i dostarczane przez to przedsiębiorstwo bezpośrednio do klienta, świadczące usługi kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich lub sprzedawane.

5.      Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych.

 6.      Okres przechowywania danych  

 

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, tj. 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

7.      Twoje prawa:

 

Przysługuje Ci:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  2. prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,

  1. ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WERA” Elżbieta Popek, ul. Henryka Wieniawskiego 5C, 35-603 Rzeszów, NIP: 8131581220. lub na adres e-mail: [email protected].

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 8.      Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

 9.      Informacje Handlowe – Newsletter


Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, w celu przesyłania Ci informacji marketingowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Jednakże będziemy je wysyłać jedynie za Twoją zgodą. Zgodę wyrazisz poprzez podanie adresu e-mail w okienku „Newsletter”. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając wiadomość lub adres e-mail: [email protected].

 10.  Cookies


Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 11.  Prawo do zmian.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 12.  Linki do innych stron

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis 
www.wera-serwis.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości w zakresie któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

 

 

Wysyłki i zwroty

Wysyłka Twojej paczki

Koszty wysyłki:

- InPost:
      *Paczkomat InPost - 14,99 zł

- Poczta Polska:
      *Przesyłka pocztowa - 14,00 zł
      *Przesyłka pocztowa pobraniowa - 16,00 zł

- Kurier FedEx:
      *Przesyłka kurierska - 18,00 zł
      *Przesyłka kurierska pobraniowa - 21,00 zł

- Kurier DPD:
      *Przesyłka kurierska - 17,00 zł
     *Przesyłka kurierska pobraniowa - 20,00 zł

Kosz wysyłki może ulec zmianie ze względu na wagę lub gabaryt przesyłki.

Generalnie paczki są nadawane w ciągu 2 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności.

Opłaty za wysyłkę oraz opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec zmianie ze wzglęgu na wagę przesyłki. Doradzamy zebrać kilka produktów w jednym zamówieniu aby uniknąć powielania kosztów transportu. Nie możemy grupować dwóch osobnych zamówień dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego zamówienia osobno.

Opakowania są odpowiednich rozmiarów i twoje produkty są dobrze zabezpieczone.

Odstąpienie od umowy: czas na zwrot: 14 dni

 
adres do zwrotu:
P.P.U.H. WERA
ul. H Wieniawskiego 5C
35-603 Rzeszów
 
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
W sprawie reklamacji proszę o kontakt e-mailowy: [email protected]